vineri, 17 decembrie 2021

 Plagiatorii sunt cetăţeni defecţi…

Intr-o societate cu oameni muncitori şi oneşti ȋn viaţa lor, ȋntr-o ţară ȋn care aceşti oameni sunt cetăţeni adevăraţi, plagiatorii sunt cetăţeni defecţi.

Defectul lor este faptul că ei mint. Mint cu neruşinare pentru a-şi măslui un merit care să-i ȋmpingă ȋn faţă.

Plagiatul nu este o teorie care priveşte teze de doctorat de politicieni. Plagiatul este calea pe care cetăţenii defecţi o aleg pentru a deveni notorii, pentru a intra ȋn competiţii ȋn care ar trebui să primeze meritul.

Minciuna cu care ei ȋncearcă să ajungă ȋn faţa tuturor se bazează pe o scriere semnată care ajunge să fie publică. Minciuna devine astfel asumată prin semnătura pusă de plagiator, ca autor al scrierii.

In fapta sa, plagiatorul fură de la unul, dar ȋi minte pe toţi!

O minciună spusă şi scrisă este şi rămȃne o minciună. Niciodată nu mai contează cȃt de mare şi de multă este minciuna. Niciodată nu mai contează cantitatea de adevăr care ȋnsoţeşte minciuna. Minciuna este doar minciună!

Plagiatorul dovedeşte prin fapta sa, o minciună scrisă pentru a-şi măslui meritele neavute, că el a ȋncercat să ȋnşele. Aşa ajunge plagiatorul un cetăţean defect!

Prin fapta sa plagiatorul, cetăţean defect, pierde, pentru totdeauna, orice drept de a vorbi, ȋn numele şi ȋn slujba cetăţenilor adevăraţi. Minciuna publică, ȋn faţa concetăţenilor tăi nu poate fi iertată. Dacă eşti plagiator este mai puţin importantă pedeapsa legii: ȋnainte de toate şi pentru orice cetăţean de rȃnd, devii un cetăţean defect!

Scoala romȃnească pregăteşte cetăţeni defecţi

Plagiatul se ȋnvaţă. Plagiatul se ȋnvaţă ȋn şcoală, după ce ȋnainte s-a ȋnvăţat şoptitul şi copiatul. De şoptit şi de copiat poţi fi dezvăţat. Soptitul şi copiatul se pot pedepsi la vremea potrivită, fără urmări majore.

Plagiatul se ȋnvaţă de la cei care ȋţi sunt dascăli. Părinţii nu te pot ȋnvăţa să plagiezi. Cȃnd eşti ȋn şcoală, dascălii sunt cei de la care se ȋnvaţă. Ce te faci cȃnd dascălii sunt plagiatori, vezi www.plagiate.ro ? (vezi Referinţa 1 cu lista unora din plagiatorii din universităţi, dar cei mai mulţi profesori).

Nu te naşti plagiator: poţi plagia dacă ȋnveţi să plagiezi… Aşa ajunge şcoala romȃnească să fie la rȃndul ei defectă: şcoala romȃnească pregăteşte, de prea multe ori, plagiatori, adică cetăţeni defecţi!

După 1989, instituţia Ministerului Educaţiei a devenit "Ministerul Defecţiunii Naţionale". Unica grijă a celor mai mulţi, ajunşi politic şi vremelnic miniştrii, a fost să ascundă situaţia dascălilor plagiatori.

Prima grijă a tuturor miniştrilor educaţiei a fost să ascundă lucrările de licenţă şi de disertaţie. Acolo se vedea cu uşurinţă că integritatea şi cinstea nu sunt parte a educaţiei universitare.

Următoarea grijă a universităţilor a fost „..să dea drumul pe surse..” spre presă de informaţii despre tezele de doctorat plagiate ale oamenilor politici. Este distracţia universităţilor să ascundă tezele de doctorat, dar „..să dea pe trompetă..” detalii care pot influenţa viaţa politică a ţării. Toate dezvăluirile vȃnătorilor de plagiate provin de fapt din „..surse bine intenţionate…” care ştiu totul despre colcăiala univaersitară. Nimeni nu vorbeşte despre abuzul ȋn serviciu a conducătorilor de doctorat ! Oare de ce?

Din nefericire pentru universităţi, au apărut şi voci care au ȋnceput să dezvăluie detalii care privesc cancerul plagiatului ȋn rȃndul rectorilor şi profesorilor universitari. Studenţii ştiu de ce!

Cea mai nouă preocupare a ministrului educaţiei este simulacrul inutil de cinste pentru sticlele televiziunilor: pentru ce doreşti să verifici tezele de doctorat cȃtă vreme cu plagiatorii dovediţi nu ai făcut absolut nimic? Care universitate va recunoaşte oficial că este defectă şi că produce plagiatori?

De ce nu au fost niciodată eliminaţi din sistemul de ȋnvăţămȃnt miniştrii-profesori-plagiatori: Mang, Andronescu, Hărdău, Popa?

Cu ştiinţa şi cu sprijinul partidelor politice, plagiatorii - cetăţeni defecţi ajung ȋn Guvernul Romȃniei (vezi Referinţa 2 a plagiatorilor ajunşi membrii au Guvernului Romȃniei).

Academia Romȃnă ȋi sprijină pe cetăţenii defecţi şi nu ştie de plagiat…

De treizeci de ani, Academia Romȃnă tace. De treizeci de ani, Academia Romȃnă se face că nu ştie de epidemia plagiatului care a lovit Romȃnia. De treizeci de ani, Academia Romȃnă a uitat că rolul său este să fie lumina care se aşează ȋn faţa idealurilor societăţii romȃneşti şi nu alături de cei care pȃngăresc imaginea reală a Romȃniei.

Este suficient să vezi lista membrilor plagiatori ai Academiei Romȃne şi modul ȋn care instituţia ȋnţelege integritatea ca să ȋnţelegi de ce vocea ei este mută (Referinţa 3 cu lista plagiatorilor din Academia Romȃnă şi a plagiatorilor cărora instituţia le-a dat girul).

Este greu să nu vezi cum, ȋmpreună cu colectivul său, Preşedintele Academiei Romȃne măsluieşte scrieri amestecate ca să pară că activitatea lor este mai spornică decȃt este de fapt! Este greu să nu observi cum Academia premiază scrieri plagiate.

Justiţia romȃnă ȋi apără pe cetăţenii defecţi

Juzii Romȃniei sunt produşi de şcoala Romȃniei. Juzii Romȃniei nu au cum să fie altcumva decȃt o doreşte societatea romȃnească: poate cu mai multe privilegii şi cu mai multă putere discreţionară.

Astfel un judecător de Inaltă Curte, foloseşte ȋn motivarea deciziei pronunţate ȋn cazul colegului său, procuror care doreşte să-şi retragă teza de doctorat şi să renunţe la titlul de doctor, formularea „…o teză parţial plagiată…”.  

Trebuie să fii produsul şcolii romȃneşti ca să gȃndeşti că o teză, că o scriere este „…parţial plagiată…” sau „..5% plagiată..”! Este cum ai spune că o minciună este „…parţial minciună…” sau „…5% minciună…”.

Tu, jude, tu care constitui o putere a statului de drept cȃnd aplici legea, putere pe care ca orice alt cetăţean de bună credinţă, o recunosc, ar fi bine ca atunci cȃnd nu aplici legea şi faci marginalii la situaţii reale, să fii măcar un cetăţean responsabil!

Palatul de justiţie de la Cluj, evită să aplice decizia Boldea vs Romȃnia a CEDO ca să nu trebuiască să recunoască, de facto, plagiatele Preşedintelui Academiei Romȃne. Acelaşi palat găseşte că este mult mai „legal” să penalizeze pentru calomnie o asociaţie care luptă pentru integritate academică (GRAUR) (vezi Referinţa 4 despre cum CEDO care arată că demascarea plagiatorilor ca formă de civism manifest, face parte din formele libertăţii de exprimare). Si ca pedepsa să fie exemplară, Palatul cere organizaţiei să dezmintă nişte plagiate probate public prin cărţi aflate ȋn bibliotecă şi pe site-ul de avertizare www.plagiate.ro (vezi Referinţa 2 despre eforturile Academiei Romȃne de a apăra cu orice preţ plagiatorii).

 Preşedintele conferă onoruri cetăţenilor defecţi

Domnule Preşedinte, Romȃnia nu este un stat eşuat, Romȃnia este un stat defect! De eşuat poate eşua şi o navă nouă, dar o navă defectă nu mai poate circula corect!

Este sarcină noastră, a tuturor ȋmpreună cu cei pe care ȋi alegem să reparăm statul defect!

Cum se poate repara statul defect cȃnd cȃnd Preşedintele Romȃniei conferă plagiatorilor titluri şi medalii? (vezi Referinţa 5 cum Preşedintele Romȃniei conferă onoruri cetăţilor defecţi)

Ce fac aceşti cetăţeni defecţi cu girul dat de Preşedintele Romȃnei? Ce model pot avea copiii Romȃniei ȋn ipocrizia senină a Preşedintelui Romȃniei care pe acelaşi ecran de televizor apare cȃnd conferă plagiatorilor titluri şi medalii şi apoi, pe acelaşi ecran, vorbeşte plin de emfază despre integritate, despre moralitate, despre dorinţa legitimă de a păstra copiii ȋn ţară? De ce ar mai rămȃne copiii noştri ȋntr-o ţară defectă ȋn care demnitatea lor este ȋncălcată din prima zi de şcoală şi minciuna este hrana spirituală care li se oferă?

Doriţi să construim o Romȃnie educată? Primul pas este să faceţi din societatea romȃnească un model de integritate: fără cetăţeni defecţi!

Doriţi să promovaţi o Romȃnie a integrităţii şi spiritului civic, o Romȃnie cu adevărat a libertăţii? Primul pas este să nu mai lăsăm cetăţenii defecţi să ajungă la banul public, la demnităţi şi la decizia politică!

Romȃnia nu are nevoie de partidul ascuns al plagiatorilor pe care ni-l propuneţi. Nu ne interesează că acest partid ar fi cel mai mare partid (a)politic al Romȃniei. Nu ne interesează nici faptul că acest partid are deja miniştri pregătiţi pentru toate poziţiile unui guvern gata corupt.

Dacă nu puteţi contribui la repararea Romȃniei, dacă vă preocupă doar apărarea cetăţenilor defecţi, daţi un exemplu bun şi plecaţi!

Dacă tot este ceva bun de făcut, atunci să aşteptăm să ne vină ȋnapoi copiii care ȋnvaţă integritatea ȋn ţări străine…

Referinţe

1.      http://www.plagiate.ro/Comune/inspect.complici.universitati.htm

2.      http://www.plagiate.ro/Complici/in.guvern.htm

3.      www.plagiate.ro/Complici/acad.romana.htm

4.      http://www.plagiate.ro/Documente/hg.2007.cedo.Boldea.vs.Romania.pdf

5.      http://www.plagiate.ro/Complici/in.presedintele.romaniei.htm .

Acest articol reprezintă o poziţie oficială a Asociaţiei GRAUR (Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară) din Cluj-Napoca, al cărei preşedinte este autorul.