luni, 6 iulie 2015

Scoala Anapodaciei. Bacalaureatul 2015 = începutul eşecului şcolii de papagali (1)

Scoala de papagali

Citeam în urmă cu câteva zile gândurile unui tânăr frumos ca toţi tinerii în viitorulromaniei.ro. Reţin trei idei de bun simţ enunţate cu naturaleţe şi cu ochi limpezi: i) în şcoala românească se face matematică mult mai multă decât este necesară sau inutilă celor mai mulţi dintre bacaluareaţi; ii) limba română este învăţată mecanic şi fără nici un scop; iii) elevii români sunt crescuţi în plagiat şi sunt formaţi ca papagali, zic eu, adică sunt buni numai acei elevi care reproduc cât mai fidel cuvintele şi ideile dascălilor lor.

Proba eronată de la bacalaureatul şcolii de papagali

Nu au trecut nici trei zile de la lectură şi s-a produs minunea: şcoala de papagali şi-a manifestat în mod ridicol începutul eşecului.
Ce este mai grav este că începutul eşecului loveşte în plin pe unii din acei absolvenţi de liceu care nu doresc să fie papagali şi că dovada eşecului apare în timpul procedurii de corectură a lucrărilor de bacalaureat.
In mod concret, vineri 3 iulie 2015 a avut loc proba de chimie ediţiei 2015 a examenului de bacalaureat.
Subiectul de examen descris ca Proba E. d) Chimie organică (nivel I/ nivel II) Varianta 9 este cel prezentat la adresa www.subiecte2015.edu.ro în fişierul E _ d _ Chimie _ organica _ niv _ I _ II _ teoretic _ 2015 _ var _ 09 _ LRO . pdf (spaţiile au fost introduse în numele fişierului ca să fie textul editat mai frumos).
Mi s-a semnalat să analizez cu atenţie Subiectul C unde pentru 10 puncte se cere candidatului la titlul de bacalaureat, şi aici voi reproduce textul subiectului:

„…Subiectul C

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al compusului organic din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare unei utilizări a acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

 

A                                               B

1. celuloza                        a. fabricarea ambalajelor alimentare

2. polipropena                   b. fabricarea dinamitei

3. poliacrilonitrilul              c. fabricarea apreturilor textile

4. trinitroglicerina              d. fabricarea margarinei

5. amidonul                      e. fabricarea fibrelor sintetice

                                       f. fabricarea hârtiei

 …”

Analiza probei eronate din bacalaureatul perfect al şcolii de papagali

Reforma învăţământului românesc făcută numai de persoane şi personalităţi geniale, vizionare, profetice, demiurgice şi mai ales providenţiale s-a terminat de mult prin simpla preluare din învăţământul american a problemelor de tip grilă şi/sau cu asocieri de alternative sau variante.
In mod evident că „papagalismul” nu însemnat decât modernizarea de faţadă. Esenţa învăţământului îngheţat în propria neputinţă a devenit şi mai acută: asta te-am învăţat, numai asta este adevărat şi alta nu!
O analiză a textului Subiectului C de mai sus relevă că:

a) In preambulul subiectului se vorbeşte despre „utilizare”. In limba română prin „utilizare” se înţelege o acţiune voluntară prin care un obiect sau o substanţă sunt puse în relaţie cu nişte efecte dorite. In chimie acest lucru înseamnă că prin „utilizarea” unei substanţe este eliminată din discuţie cantitatea în care aceasta este implicată în cadrul unui amestec sau soluţii.

b) Ca o dovadă deplină de trufie şi autosuficienţă, autorul subiectului îşi imaginează că le ştie pe toate şi că numai el poate defini relaţia unică o substanţă – o utilizare.

O altă analiză mai profundă a esenţei relaţiei „unice” o substanţă – un mod de utilizare solicitate absolvenţilor arată că de fapt pentru substanţa „amidon” există nu una ci două utilizări „c. fabricarea apreturilor textile” şi „d. fabricarea margarinei”.
O astfel de analiză nu poate evita limbajul cu totul nepotrivit al specialistului în chimie care se doreşte a fi „profesor de chimie” şi care nu prea ştie că numai „ambalajele alimentare” pot fi în situaţia de a se fabrică, celelalte adică „dinamita”, „apreturile textile”, „margarina”, „fibrele sintetice” şi „hârtia” „se produc”.

Concluzia este certă: la bacalaureatul şcolii de papagali subiectul de examen este eronat! In mod concret, absolventul care nu ştie chimie dar este ascultător şi tocilar va fi punctat pentru că asociază (5 cu c) dar un absolvent care cunoaşte chimie şi care se documentează ca să înveţe chimie şi apoi face asocierile corecte (5 cu c) şi (5 cu d) care însă nu apar în cartea de chimie este taxat şi sancţionat fiindcă el nu este papagal!

Procedura contestării contestaţiei în bacalaureatul şcolii de papagali

Ministerul şcolii de papagali este preocupat mai ales de birocraţia papagalicească. Ministrul şcolii de papagali a organizat perfect mişcarea hârtiilor bacalaureatului care trebuie să facă papagalii mioritici. Pentru aceasta în Monitorul Oficial al României nr.456/24.06.2015 se publică Anexa nr.1 la Ordinul nr.4430 / 2014 a ministrului responsabil cu şcoala de papagali.
Si acolo ce să vezi? Organizarea dezorganizată a bacalaureatului şcolii de papagali prevede pentru ziua de 7 iulie 2015 o perioadă de patru (4!) ore de la ora 16:00 – 20:00 pentru depunerea contestaţiilor.
Ministrul şcolii de papagali îşi imaginează fie că examenul organizat sub mintea lui este perfect fie că proaspeţii papagali vor acţiona imediat, fie că locuiesc la ţară fie că locuiesc în marile oraşe! Evident că acest interval de timp redus este astfel dimensionat încât candidaţii de papagali să nu observe lipsa de profesionalism a papagalilor bătrâni care locuiesc prin ministerul şcolii de papagali şi care nu au nume! Oare de ce nu au papagalii nume?

Mesaj pentru ministrul şcolii de papagali

Ar fi trivial să ceri unui ministru al României care nu ia măsurile asigurării unui examen de bacalaureat corect să-şi dea demisia.
Il invit totuşi pe ministrul educaţiei din pleiada de miniştrii providenţiali ai şcolii de papagali mioritici să acţioneze în aşa fel încât acei copii de excepţie care au soluţionat Subiectul C în mod corect să fie punctaţi în mod cinstit. Să gândească apoi, Domnul Ministru, o cale prin care să protejeze elevii de incompetenţa dascălilor şcolii de papagali.
Că un astfel de examen este inutil este mai mult decât evident. Copiii o ştiu. Părinţii o ştiu dar mai speră. Angajatorii o ştiu. Singurii care se fac că nu o ştiu sunt dascălii şcolii de papagali fiindcă ei şi doresc doar să umple ţara de papagali şi să aştearnă statistica minciunii peste minciuna pe care o construiesc cu mare entuziasm pentru un viitor tot mai analfabet!

Intrebări aiurea pentru papagali

Cum vor putea organizatorii bacalaureatului şcolii de papagali să-şi corecteze eroarea? Cine va plăti lipsa de profesionalism şi de neştiinţă a unui profesor sau a unui „grup de tovarăşi” care nu prea ştiu chimie?

P.S.1. Nu uitaţi să premiaţi autorul subiectului şi să desecretizaţi numele membrilor comisiilor de organizare a bacalaureatului. Ei sunt totuşi plătiţi din banul public.
Nu uitaţi să înfiinţaţi o adresă e-mail a bacalaureatului şi mai ales să o înzestraţi cu un generator automat de număr de înregistrare. Totuşi Ministerul educaţiei nu este numai organizatorul şcolii de papagali ci şi responsabilul pentru modul în care cetăţenii României sunt pregătiţi (cât mai prost posibil ????) pentru viitor.

P.S.2. Nu sunt chimist dar mi-am permis să verific soluţia adică faptul că (5 cu d) este adevărată. Se dovedeşte că la adresa Oficiului America pentru Mărci şi Brevete (www.uspto.gov) există destule brevete de invenţie pentru care relaţia este adevărată. Intr-adevăr însă în Statele Unite „margarina nu se fabrică” ci „se produce”! In mod evident, fiindcă ei nu sunt papagali şi nici şcoală publică de papagali nu au fost în stare să-şi facă!