joi, 3 martie 2011

Viermele cu prezervativ

Viermii trăiesc peste tot unde li se oferă condiţii de trai adică întuneric, înghesuială şi multă, multă promiscuitate. Viermii trăiesc mai ales acolo unde oamenii nu mai au ce căuta sau au renunţat să mai caute.
Cum internetul este o a doua lume a oamenilor s-a ivit momentul să apară şi aici viermii.
Intuneric au din belşug, fiindcă paradoxal, în spatele luminii informaţiei se află întunericul peste numele celor ce o furnizează. Cum nimeni nu poate dovedi că este ce spune, oricine poate fi ce doreşte! Bezna beznei este adevărată lumină faţă de lumina care nu doreşte să fie lumină.
Inghesuiala în lumea internetică este dovedită şi cultivată cu mare grijă prin spami şi valori de spam.
Promiscuitatea este pe aici, una dublă. Există o promiscuitate a celor care o cultivă pe faţă şi o altă promiscuitate a celor cărora le place comoditatea promiscuităţii, putinţa de te complace cu ceva ce în viaţa reală este de condamnat sau interzis.
Viermele de internet se înghesuie pe grupurile deschise de discuţii, se înghesuie în spatele „scrieţi aici părerea voastră” a foilor de presă internetice.
Viermele de internet poate fi recunoscut cu uşurinţă fiindcă el nu are nume şi identitate proprie, el îşi ascunde numele în spatele unui username pe care îl poartă ca pe un prezervativ de care nu se desparte niciodată. Că se prezintă drept „cj666 cj666” sau “hitleru_barbos” viermele de internet se consideră în drept să existe, să se înmulţească şi să se pronunţe, dar toate astea din spatele numelui de prezervare.
Astfel clasificarea lui ca “vierme cu prezervativ” este mult mai apropiată de realizate.
Prezervativul adânc tras pe identitatea reală a viermelui îl apără de toate şi-I permite să se insinueze peste tot. Prezervativul pe care nu îl dă jos niciodată îi permite să-şi ascundă sexul, frustrările pe care le acumulează şi le poartă şi impotenţa şi-i permite să trăiască fără demnitate, fără responsabilitate, fără griji printre oameni.
Intrebat şi mai ales neîntrebat, se vâră în vorbă, emite păreri dar mai ales verdicte, croncăne şi acuză, apoi se retrage şi apare din nou, după un pui de somn al intelectului său de vierme.
Viermele cu prezervativ trăieşte în cicluri: ciclul de frustrare, urmat de ciclul de refulare.
Social, viermele cu prezervativ, este reprezentantul democraţiei, dar nu a oricărei democraţii. Dacă votul cenzitar semnifică o democraţie calificată, dreptul universal reprezintă o democraţie modernă, viermele cu prezervativ este reprezentantul democraţiei futuriste supraunitare. Această democraţie este posibilă numai cu ajutorul acestor viermi care, în cazul oricărui vot, se înmulţesc printre oameni în aşa fel încât depăşesc numărul oamenilor care sunt înscrişi pe listele electorale: un vierme care nu are identitate, poate să-şi atribuie oricâte identităţii chiar dacă în esenţă rămâne tot un singur vierme!
Viermele cu prezervativ este o realizare de excepţie a umanităţii fiindcă el se înmulţeşte fără limite …tocmai fiindcă este purtător de prezervativ! Feriţi, izolaţi viermii cu prezervativ şi aprindeţi lumina fiindcă ea le este singurul duşman de moarte!